?

Log in

No account? Create an account
Walter Sobchak Bowling Club [entries|archive|friends|userinfo]
вооруженные бригады толерантности

[ website | gallery ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

с новым годом, граждани [Jan. 1st, 2011|02:07 pm]
вооруженные бригады толерантности
Катерина! Катерина!
Дай таблетку аспирина!
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: trill_i_poot
2011-01-01 01:28 pm (UTC)
ех, грегорі, я дома був то мені даже аспірін не понадобився)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: g_l_k
2011-01-02 03:54 pm (UTC)
сочувствую!:)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: trill_i_poot
2011-01-02 03:59 pm (UTC)
та нема чому сочувствувать
нові годи перестали бути магією
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: g_l_k
2011-01-02 04:00 pm (UTC)
вот этому и сочувствую...
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: trill_i_poot
2011-01-02 04:02 pm (UTC)
а у вас збереглась магія?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: g_l_k
2011-01-02 04:08 pm (UTC)
мммм... да. почему-то да.
может, конечно, это инфантилизм, не знаю:)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: trill_i_poot
2011-01-02 05:17 pm (UTC)
ні. це круто якщо збереглася.
ну але ж грегорі, погодьтеся, шо коли святкувати в нормальній компанії, то магія цвіте і пахне і круто
а коли от ти приїхав додому, а тобі чомусь взагалі хотілося б бути в іншому місці
і тут така лажа
ніякої тобі магії.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: g_l_k
2011-01-02 05:22 pm (UTC)
ну это да, это увы, согласен...
мне пока везло, так не получалось у меня
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: trill_i_poot
2011-01-02 05:24 pm (UTC)
бо ви маг і волшебнік
і сієте разумноє доброє і вєчноє
із трьох різних сємєнних протоків
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: g_l_k
2011-01-02 05:26 pm (UTC)
:) гыгыгы!!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: trill_i_poot
2011-01-02 05:27 pm (UTC)
ех посидіти б із вами поговорити о вєчьності
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: g_l_k
2011-01-02 10:06 pm (UTC)
а может и получится как-нибудь, почему бы нет:)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: trill_i_poot
2011-01-03 08:51 am (UTC)
ну будем ждать і надєяться:))
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: lilofeia
2011-01-02 02:03 pm (UTC)
И Вас с ним же! :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: g_l_k
2011-01-02 03:55 pm (UTC)
Спасибо:) Счастия, здоровия и веселия!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: schugarfree
2011-01-02 07:58 pm (UTC)
А не дашь мне аспирин -
Буду звать тебя Катрин))) (как ураган)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: g_l_k
2011-01-03 07:14 am (UTC)
Буду звать тебя Катрин, как ураган,
Если только аспирин не будет жран
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: schugarfree
2011-01-03 08:57 am (UTC)
Ураган, как Катрин, тебя звать буду!
Жран будет не аспирин только если...
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: g_l_k
2011-01-03 09:00 am (UTC)
вот за что я люблю тебя, Щугорев - это за то, что качественный вынос мозга ты обеспечиваешь стабильно:)
(Reply) (Parent) (Thread)
From: (Anonymous)
2011-03-15 01:43 pm (UTC)

Добър блог

защо не:)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: g_l_k
2011-03-15 02:00 pm (UTC)

Re: Добър блог

това е готино:)
(Reply) (Parent) (Thread)