?

Log in

No account? Create an account
Walter Sobchak Bowling Club [entries|archive|friends|userinfo]
вооруженные бригады толерантности

[ website | gallery ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

с новым годом, граждани [Jan. 1st, 2011|02:07 pm]
вооруженные бригады толерантности
Катерина! Катерина!
Дай таблетку аспирина!
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: trill_i_poot
2011-01-02 03:59 pm (UTC)
та нема чому сочувствувать
нові годи перестали бути магією
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: g_l_k
2011-01-02 04:00 pm (UTC)
вот этому и сочувствую...
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: trill_i_poot
2011-01-02 04:02 pm (UTC)
а у вас збереглась магія?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: g_l_k
2011-01-02 04:08 pm (UTC)
мммм... да. почему-то да.
может, конечно, это инфантилизм, не знаю:)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: trill_i_poot
2011-01-02 05:17 pm (UTC)
ні. це круто якщо збереглася.
ну але ж грегорі, погодьтеся, шо коли святкувати в нормальній компанії, то магія цвіте і пахне і круто
а коли от ти приїхав додому, а тобі чомусь взагалі хотілося б бути в іншому місці
і тут така лажа
ніякої тобі магії.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: g_l_k
2011-01-02 05:22 pm (UTC)
ну это да, это увы, согласен...
мне пока везло, так не получалось у меня
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: trill_i_poot
2011-01-02 05:24 pm (UTC)
бо ви маг і волшебнік
і сієте разумноє доброє і вєчноє
із трьох різних сємєнних протоків
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: g_l_k
2011-01-02 05:26 pm (UTC)
:) гыгыгы!!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: trill_i_poot
2011-01-02 05:27 pm (UTC)
ех посидіти б із вами поговорити о вєчьності
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: g_l_k
2011-01-02 10:06 pm (UTC)
а может и получится как-нибудь, почему бы нет:)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: trill_i_poot
2011-01-03 08:51 am (UTC)
ну будем ждать і надєяться:))
(Reply) (Parent) (Thread)